آموزش: جمعه‌های کاربردی (هر آن چه می‌خواستید …) / سیستم ربع صفحه‌ای در قاب‌بندی‌های فیلم درایو

۲۴ فریم – سرویس آموزش: عنوان کلی پست‌های روز جمعه سرویس آموزش ۲۴ فریم، جمعه های کاربردی (هر آن چه می خواستید درباره فیلمسازی بدانید، اما می ترسیدید بپرسید) است و چارچوب مطالب آن مباحث کاربردی در فیلمسازی با تاکید بر نکات تولیدی، راهکارهای فیلمسازی، فیلمبرداری، فیلمنامه، تدوین، کارگردانی، صدا و مطالب آموزشی درباره نرم افزارهای مربوط می باشد. در ویدیوی این پست به نکاتی خلاقانه در قاب بندی اشاره شده است و به عنوان نمونه ای شاخص فیلم «درایو» مورد بررسی قرار گرفته است.

در راستای آغاز پست های آموزشی در سال جدید، در این پست قصد داریم به ارائه نخستین فیلم-مقاله تهیه شده در گروه سرویس آموزش ۲۴ فریم بپردازیم. فیلم-مقاله حاضر نگاهی دارد به مساله اهمیت کادربندی و استفاده بهینه و صحیح از فضای درون کادر. کادربندی و فضای پیش روی دوربین در سینما از دیرباز نقش مهمی را در انتقال معانی بازی کرده است. مفاهیمی چون فضای عمیق و عمق میدان فضا می توانند نمونه خوبی از مناسبات درون کادر و داستان فیلم را بیان کنند. این که آیا میزانسنی که کارگردان استفاده می کند فضایی است و یا زمانی و یا هر دو و ….

مثال مورد اشاره در این فیلم-مقاله به بررسی سبک بصری «نیکلاس ویندینگ رفن» در فیلم «درایو» می پردازد که یکی از فیلم های موفق سال های اخیر بوده است و رفن نیز برای این ساخته اش در جشنواره کن سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت نخل طلای بهترین کارگردانی گردید. در این فیلم-مقاله نشان داده شده است که رفن با استفاده از سیستمی به نام «سیستم ربع صفحه ای» فضای درون کادر خود را به چهار قسمت تقسیم می کند و از مناسبات و ارتباطات بوجود آمده میان عناصر تصویری حاضر در هر یک از چهار ربع در صفحه برای ارائه و انتقال مفاهیم مورد نظرش سود می جوید. ارتباطاتی که گویای روابط مابین شخصیت ها، مناسبات دینامیک آن ها و نکاتی از این قبیل است. این فیلم-مقاله اثبات می کند که تنها با استفاده صحیح از فضای درون کادر نیز می توان مخاطب را به درکی درست از فضا و داستان فیلم نایل کرد.

در ویدیوی این پست، که از کانال یوتیوب everyframeapainting انتخاب و به طور اختصاصی از سوی گروه سرویس آموزش ۲۴ فریم ترجمه و زیرنویس شده است، قصد داریم به ارائه نکاتی در زمینه قاب بندی های خلاقانه در کارگردانی بپردازیم.

 


ترجمه: امیررضا قانعی محمدی

زیرنویس و گرافیک: مصطفی خانی پور