تیزر جذاب بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم Raindance انگلستان – ۲۰۱۷

۲۴ فریم: تیزر جذاب بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم Raindance انگلستان – ۲۰۱۷٫ ۲۴ فریم در ادامه معرفی جشنواره‌های شاخص دنیا، این بار به سراغ این جشنواره مطرح رفته است. برای آشنایی بیشتر با Raindance به این‌جا بروید.