سه فیلم کوتاه از ایران در جشنواره لوبوفست برزیل

۲۴ فریم: فیلم های صورت های بی چهره به کارگردانی حسام رحمانی (منتخب سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش تجربی) و فیلم کوتاه بالین به کارگردانی احسان شادمانی (منتخب سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش تجربی) در بخش داستانی یازدهمین دوره جشنواره لوبوفست برزیل به نمایش در خواهند آمد. از طرفی فیلم کوتاه انبساط ابدی به کارگردانی کامران دشتی نیز در بخش فیلم‌های زیر ۴ دقیقه به رقابت خواهد پرداخت.