سه فیلم کوتاه ایرانی از سومین جشنواره جهانی فیلم «آچاریا تولسی» هند جایزه گرفتند

۲۴ فریم: سومین جشنواره جهانی فیلم «آچاریا تولسی» هند که با محوریت موضوعاتی مانند صلح، عدالت اجتماعی، تابوهای اجتماعی و محیط زیست برگزار شد، به سه فیلم ایرانی جایزه داد.
به نقل از «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جایزه اول بهترین فیلم کوتاه به «۶۰=۱» ساخته ایمان داوری اهدا شد. جایزه دوم بهترین انیمیشن نیز به «محراب آرامش» ساخته زیبا ارژنگ و جایزه سوم همین بخش به «بالانس» ساخته برزان رستمی رسید. سومین جشنواره جهانی فیلم «آچاریا تولسی» هند اول و دوم سپتامبر در شهر راجستان هند برگزار شد.