شش فیلم ایرانی در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران

۲۴ فریم: اسامی شش فیلم ایرانی حاضر در بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد. بدو رستم بدو به کارگردانی حسین ملایمی، مثل بچه آدم به کارگردانی آرین وزیر دفتری، روح القدس به کارگردانی امیر احمد قزوینی، تشریح به کارگردانی سیاوش شهابی، انیمیشن گرگم و گله می برم ساخته امیر هوشنگ معین و موج کوتاه ساخته محمد اسماعیلی شش فیلم ایرانی حاضر در بخش بین الملل جشنواره هستند. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۲ آبان ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.