آموزش: جمعه‌های کاربردی (هر آن چه می‌خواستید …) / نکاتی درباره ترازبندی در عکاسی

۲۴ فریم – مصطفی خانی پور: عنوان کلی پست‌های روز جمعه سرویس آموزش ۲۴ فریم، جمعه های کاربردی (هر آن چه می خواستید درباره فیلمسازی بدانید، اما می ترسیدید بپرسید) است و چارچوب مطالب آن مباحث کاربردی در فیلمسازی با تاکید بر نکات تولیدی، راهکارهای فیلمسازی، فیلمبرداری، فیلمنامه، تدوین، کارگردانی، صدا و مطالب آموزشی درباره نرم افزارهای مربوط می باشد. در ویدیوی این پست به ارائه نکاتی درباره ترازبندی در عکاسی اشاره شده است.

در این پست می خواهیم قدری به ترازبندی و انواع آن در عکاسی بپردازیم. ترازبندی یکی از مباحث مهم در عکاسی محسوب می شود. تکنیک و یا بهتر است بگوییم اصلی که توجه بدان کمک می کند که عناصر درون کادرمان را به گونه ای بچینیم که حسی از افتادگی و یا نادرست بودن نداشته باشند. اصل ترازبندی نه تنها در عکاسی بلکه می تواند برای کارگردانی فیلم نیز بسیار مفید واقع شود. زیرا در فیلمسازی نیز فضای درون کادر آن چیزی است که بیننده می بیند و بنابراین می تواند در القای مفهومی خاص موثر باشد. ترازبندی میان عناصر بی جان درون کادر ویا عناصر جاندار، هر کدام می توانند واجد خصیصه ها و بار معنایی خاصی باشد که یکی از مهمترین المان هایی است که هر کارگردان و مدیر فیلمبرداری ای می بایست بدان توجه کند. موضوعی که عمده تمرکزش بر روابط فی مابین عناصر درون کادر است و چراغی است که راه هرچه درست بهره جستن از فضای درون کادر را پیش رویمان می گذارد.

در ویدیوی این پست، که به طور اختصاصی از سوی گروه سرویس آموزش ۲۴ فریم ترجمه و زیرنویس شده است، قصد داریم به ارائه نکاتی در زمینه رعایت اصول ترازبندی در قاب بپردازیم.