پنج فیلم کوتاه ایرانی در پنجمین جشنواره «فرسکو» ارمنستان حضور خواهند داشت

۲۴ فریم: جشنواره «فرسکو» ارمنستان با هدف نمایش فیلم‌های معنوی و انسانی از سراسر جهان و بحث‌های عمومی سالم و آزاد در مورد مشکلات به وجود آمده برگزار می‌شود.
به نقل از «پایگاه خبری فیلم کوتاه»، فیلم‌های پایان ساخته سعید نقویان، کماندار ساخته میثم بابایی، آر یو والیبال ساخته محمد بخشی، فروزان ساخته میرعباس خسروی نژاد و درخت زیتون سعد ساخته احمد زایری به نمایندگی از سینمای کوتاه ایران در این رویداد حضور دارند.
پنجمین جشنواره هنر مدرن و فیلم‌های اخلاقی و معنوی «فرسکو» ارمنستان ۲۲ ژوئن تا اول ژوئیه برگزار می‌شود.