آموزش: جمعه‌های کاربردی (هر آن چه می‌خواستید …) / تحلیل کارکرد خطوط در ترکیب‌بندی عکس

۲۴ فریم – مصطفی خانی پور: عنوان کلی پست‌های روز جمعه سرویس آموزش ۲۴ فریم، جمعه های کاربردی (هر آن چه می خواستید درباره فیلمسازی بدانید، اما می ترسیدید بپرسید) است و چارچوب مطالب آن مباحث کاربردی در فیلمسازی با تاکید بر نکات تولیدی، راهکارهای فیلمسازی، فیلمبرداری، فیلمنامه، تدوین، کارگردانی، صدا و مطالب آموزشی درباره نرم افزارهای مربوط می باشد. در ویدیوی این پست نکاتی در زمینه تحلیل کارکرد خطوط در ترکیب بندی تصویر ارائه شده است.

ترکیب بندی یکی از مهم ترین المان ‌های تصویری است. اساساً فرض بر این است که آن چه در فضای درون کادر دیده می‌شود، چیزی است که کارگردان‌ قصد دارد نشان دهد. یعنی تمام آن چه که او می‌خواهد دیده بشود و نشود. خطوط گرچه در نگاه اول شاید خیلی جدی و موثر شمرده نشوند، اما همچون دیگر المان‌ ها می ‌توانند تاثیرات بسزایی را در ترکیب ‌بندی ‌ها داشته باشند. سرگئی آیزنشتاین در یکی از معروف‌ترین آثار خود «رزمناو پوتمکین» مجموعه ‌ای از چنین ترکیباتی را درکنار تدوین دیالکتیک به نمایش می ‌گذارد و نشان می ‌دهد که چنین المان‌ هایی حتا می ‌توانند در درک هر چه بهتر فیلم برای بیننده موثر واقع بشوند. در این پست به تحلیل خطوط در عکاسی (قاب بندی) می‌ پردازیم. برای مثال خطوط و نحوه چیدمان و به تصویر کشیدنشان می توانند در نمایش عمق صحنه نیز مورد استفاده قرار بگیرند. نکته ‌ای که در مبحث کارگردانی به عنوان میزانسن صحنه عمیق از آن یاد می‌کنند. خطوط متقاطع دور شونده، مورب و … هر کدام معانی ضمنی ‌ای با خود به همراه دارند که به کارگردان کمک می‌کند که چگونه معانی دلخواه خودش را انتقال دهد. خطوط گاهاً با خلق اشکال مختلف درون فضای قاب خبر از روابطی خاص میان اجزای آن می‌دهند و همین امر دلیلی است بر این که روابط اجزای درون کادر در این مورد (خطوط درون کادر) نقش مهمی در القای معانی بازی خواهند کرد.

در ویدیوی این پست، که به طور اختصاصی از سوی گروه سرویس آموزش ۲۴ فریم ترجمه و زیرنویس شده است، قصد داریم به ارائه نکاتی در زمینه نقش مهم خطوط در ترکیب بندی تصویر عکاسی و سیتمایی بپردازیم.