en
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

آرشیو برچسب: استیو جیمز

کدام حقیقت مهم تر است؟ دوراهی اخلاقی مستندسازان

۲۴ فریم: مستندسازان در هر مرحله از پروسه‌ی فیلمسازی با دوراهی‌هایی مواجه می‌شوند. آیا فیلم‌برداری از این سوژه کاری اخلاقی است؟ چه تصویری باید بگیرم؟...
24 فریم | همه چیز درباره فیلم کوتاه