en
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

آرشیو برچسب: تناوب

آموزش: فیلمنامه‌های منتخب فیلم کوتاه – ۲۰: تناوب

۲۴ فریم – سرویس آموزش: بیستمین فیلمنامه از مجموعه «فیلمنامه‌های منتخب» سرویس آموزش ۲۴ فریم به «تناوب» نوشته‌ی «علی خوشدونی فراهانی» اختصاص داده شده است. این...

نقد فیلم‌های کوتاه اکران تابستان – ۴: تناوب (علی خوشدونی فراهانی) / سکوت تحمیل شده

سرویس نقد ۲۴ فریم – علی اکبر رنجبر: نگو، نشان بده! این شاید آشناترین اصلی است که همگان در خصوص به تصویر کشیدن هر متنی...
24 فریم | همه چیز درباره فیلم کوتاه