en
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

آرشیو برچسب: بیست شاه‌پیرنگ

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۹- شاه‌پیرنگ انسان ضعیف

۲۴ فریم – سرویس آموزش: نهمین عنوان از مجموعه مقالات معرفی «شاه‌پیرنگ‌ها» بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس در سرویس آموزش ۲۴ فریم، به «شاه‌پیرنگ انسان...

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۸- شاه‌پیرنگ رقابت

۲۴ فریم – سرویس آموزش: هشتمین عنوان از مجموعه مقالات معرفی «شاه‌پیرنگ‌ها» بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس در سرویس آموزش ۲۴ فریم، به «شاه‌پیرنگ...

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۷- شاه‌پیرنگ معما

۲۴ فریم – سرویس آموزش: امروز، در هفتمین عنوان از مجموعه مقالات معرفی «شاه‌پیرنگ‌ها» بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس در سرویس آموزش ۲۴ فریم، به...

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۶- شاه‌پیرنگ انتقام

۲۴ فریم – سرویس آموزش: در ادامه‌ی مجموعه مقالات سرویس آموزش ۲۴ فریم درباره‌ی شاه‌پیرنگ‌ها با توجه به نظریات توبایس، امروز ششمین عنوان، با موضوع «شاه‌پیرنگ...

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۵- شاه‌پیرنگ فرار

۲۴ فریم – سرویس آموزش: مجموعه مقالات آموزشی سرویس آموزش ۲۴ فریم، با محوریت ویژگی‌های بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس، امروز به پنجمین...

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۴- شاه‌پیرنگ نجات

۲۴ فریم – سرویس آموزش: مجموعه مطالب آموزشی پایگاه ۲۴ فریم در زمینه‌ی فیلمنامه‌نویسی، با محوریت بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس، امروز با...

نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۳- شاه‌پیرنگ تعقیب و گریز

۲۴ فریم – کیانا نیکلایی: امروز مجموعه مطالب مربوط به بحث شاه‌پیرنگ‌ها در نگارش فیلمنامه را با سومین مورد ادامه خواهیم دید: «شاه‌پیرنگ تعقیب و گریز». پیش‌تر...

آموزش: نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۲- شاه‌پیرنگ ماجراجویی

۲۴ فریم – کیانا نیکلایی: در ادامه‌ی مجموعه مطالب مربوط به بحث شاه‌پیرنگ‌ها در فیلمنامه‌نویسی، بر مبنای نظریات رانلد بی. توبایس، پس از مقاله‌ی اول...

آموزش: نگاهی به بیست شاه‌پیرنگ بر اساس نظریات رانلد بی. توبایس: ۱- شاه‌پیرنگ جست‌وجو

...
24 فریم | همه چیز درباره فیلم کوتاه